Kategória skenovania

Nemecké časy a dohovory

German Times a nemecký Cümleler

Nemecky perfekt

V tejto lekcii s názvom German Perfekt lektor stručne informujeme o nemeckom perfekt time. Skoršie…

Nemecké negatívne dohady

V tejto lekcii uvidíme negatívne vety v nemčine. Takže napríklad veta „das ist ein Kind“ (toto je dieťa)…

Konjugácia nemeckých slovies

Predmet, ktorému sa budeme venovať v tejto lekcii: Časovanie nemeckých slovies Vážení priatelia, v tomto článku sú nemecké slovesá,...