Obsah nemeckej informačnej banky

V tejto časti nazvanej Nemecká báza znalostí nie je na rozdiel od ostatných častí usporiadané žiadne usporiadanie prezentácie tém. V tejto časti sa pokúsime poskytnúť všetky druhy informácií, ktoré môžu byť pre študentov nemeckého jazyka potrebné.Témy, ako sú základné informácie o nemčine, vzory reči, časy a vety, sú dostupné v ďalších častiach nášho webu. Táto časť má názov „Znalostná báza“, pretože obsahuje všetky druhy informácií. Podpora sa poskytuje na fóre venovanom týmto témam.

info Obsah nemeckej znalostnej databázyČO JE JAZYK?

info Obsah nemeckej znalostnej databázySPOLOČNÉ JAZYKOVÉ KRITÉRIÁ PRE EURÓPSKU RADU (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

info Obsah nemeckej znalostnej databázyHODINY V NEMECKU (die uhrzeit)

info Obsah nemeckej znalostnej databázyNEMECKÉ NÁZVY ZVIERAT

info Obsah nemeckej znalostnej databázyNÁKUPY NEMECKÉHO JAZYKA

info Obsah nemeckej znalostnej databázyV NEMECKEJ ŠTATISTIKE

info Obsah nemeckej znalostnej databázyEDMS V NEMECKOM (PRAPOSITIONEN)

info Obsah nemeckej znalostnej databázyPARTIZIPIEN - MIESTNE V NEMECKU

info Obsah nemeckej znalostnej databázyOTÁZKA OD NEMECKA

info Obsah nemeckej znalostnej databázyZOZNAM NEMECKÝCH REFLEKCIÍ

info Obsah nemeckej znalostnej databázyPRAPOSITIONEN MIT ZWEI KASUS (DATİV UND AKKUSATIV)

info Obsah nemeckej znalostnej databázyPRAPOSITIONEN MIT DATIV V NEMECKU

info Obsah nemeckej znalostnej databázyPRAPOSITIONEN MIT AKKUSATIV V NEMECKU

info Obsah nemeckej znalostnej databázyKONJUNKTIONEN IN GERMAN

info Obsah nemeckej znalostnej databázyBILDUNG VON NOMEN - NÁZOV V NEMECKU

info Obsah nemeckej znalostnej databázyINDIREKTE FRAGE V ALMANCA

info Obsah nemeckej znalostnej databázyNORMÁLNE A HYDINOVÉ DROGY V NEMECKOM

info Obsah nemeckej znalostnej databázyVERBEN MIT PRAPOSITIONEN (CHOROBY POUŽÍVANÉ V KNIŽNICIACH)

info Obsah nemeckej znalostnej databázyDER RELATIVSATZ - ETWAS PRAZISIEREN

info Obsah nemeckej znalostnej databázyVRÁTENÉ FARMY A ČASY V NEMECKOM

info Obsah nemeckej znalostnej databázyKOMPONENTY A TIME SCORES V NEMECKU

info Obsah nemeckej znalostnej databázyEDMS, INTERPRETERS A TERMINALS V NEMECKOM

info Obsah nemeckej znalostnej databázyPOSTUPY V NEMECKU (DIE INTERJEKCIE)

info Obsah nemeckej znalostnej databázyADJECTIVY - DEKLİNATİON v nemeckom jazyku

info Obsah nemeckej znalostnej databázyTRENNBARE VERBEN V NEMECKU (DISKRÉTNE VILLAGES)

info Obsah nemeckej znalostnej databázySUBSTANTIV - GENITIV V NEMECKOM

info Obsah nemeckej znalostnej databázyOBSAH KLÍMY V NEMECKOM

info Obsah nemeckej znalostnej databázyTEXTY V NEMECKU (SATZTYPEN)

deutsch lernenNEMECKÝ HACİVAT KARAGOZ PROFIL

deutsch lernenNÚDZOVÉ V NEMECKOM

deutsch lernenLIFE OF GERMAN ATATÜRK

deutsch lernenNEMECKÝ NÁROČNÝ DOM A KELOGANOVÝ PROBLÉM

deutsch lernenNEMECKÁ RADA A PRÍBEH ARMEN

deutsch lernenNEMECKÉ OBCHODY

deutsch lernenNEMECKÉ SPOJENIE (NEPRIAME VYJADRENIE)

deutsch lernenNajčastejšie používané adaptácie v nemčine

deutsch lernenOBLASTI BOČNEJ STRANE V NEMECKU

nemecké lekciePODMIENKY NEMECKÉHO FUTBALU

nemecké lekcieMODALVERBLER V NEMECKU

nemecké lekcieZNAČKY BODOV V NEMECKU

nemecké lekcieMODALVERBLER V NEMECKU

nemecké lekcieGERMAN ATATÜRKÜN MLÁDEŽ TATO

nemecké lekcieREADME V NEMECKÝCH DÁTACH

nemecké lekciePODMIENKY NEMECKÉHO FUTBALU

nemecké lekcieÚROVNENIE ÚPRAVY V NEMECKU

nemecké lekcieNOZZLE SIGNS IN NEMECKO (Satzzeichen)

nemecké lekcieNASLEDUJÚCE REPRODUKOVIA V NEMECKU

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVY (A 1)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVY (A 2)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVY (A 3)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVY (B)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVO (C)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÍ TURECKOJ RECORDÁTORA (D)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVY (E)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVÁ (E 2)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKOJ REKORDÉRY (F)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÍ TURECKOJ REKORDÉRI (G)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVY (H)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVO (i)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVY (J)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÍ TURECKOJ REKORDÉRI (K)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVY (L)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÍ TURECKOJ REKORDÉRI (M)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÍ TURECKOJ REKORDÉRI (N)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVÁ (O - O)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÍ TURECKOJ REKORDÉRI (P)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVÁ (Q - R)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÍ TURECKOJ SPRÁVCOVIA (S)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVY (S - 2)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÍ TURECKOJ RECORDÁTORA (T)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKÉ SLOVO (U - U)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÍ TURECKOJ REKORDÉRI (V)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÉ TURECKOJ WRITERS (W)

info Obsah nemeckej znalostnej databázy
NEMECKÍ TURECKOJ REKORDÁTORY (Y - Z)Môžu sa vám páčiť aj tieto
komentovať